Universitat Internacional de Catalunya

Seminaris Interdisciplinars II

Seminaris Interdisciplinars II
2
12248
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat