Universitat Internacional de Catalunya

Cirurgia Mucogingival - Hands On

Cirurgia Mucogingival - Hands On
1
12250
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat

Presentació

La cirurgia plàstica periodontal es defineix com “els procediments quirúrgics realitzats per prevenir o corregir defectes anatòmics, de desenvolupament, traumàtics i patològics de la geniva, mucosa alveolar o os”

 

El hands on de la cirurgia mucogingival te per objectiu proporcionar als estudiants els coneixements teòrics i pràctics necessaris sobre els diferents procediments quirúrgics pel tractament de les condicions i problemes mucogingivals.

Requisits previs

Coneixement teòric sobre el diagnòstic i tractament dels defectes i problemes mucoginvivals.

Objectius

Al finalitzar, l’estudiant serà capaç de:

Aplicar en cada situació clínica les diferents opcions i tècniques de tractament quirúrgic per la correcció de defectes i problemes mucogingivals.

Competències

Ser capaç de realitzar un diagnòstic de les alteracions morfològiques dels teixits periodontals i orals que poden comprometre la salut periodontal, la funció o l’estètica, i identificar i tractar les condicions que requereixin la seva manipulació.

 Ser capaç de determinar les expectatives estètiques del pacient i establir el grau en el que aquests requisits poden assolir-se.

Resultats d'aprenentatge

Familiaritzar-se amb  l’anatomia quirúrgica i la manipulació dels teixits tous.

Identificar la utilitat i l’aplicació de cada instrument quirúrgic enfocat als diversos passos de cada tècnica.

Ser capaç de realitzar un adequat diagnòstic i pla de tractament i de portar a terme pas a pas els diferents procediments quirúrgics pel tractament dels problemes mucogingivals.

Continguts

  1. Conceptes anatòmics
  2. Indicacions i contraindicacions quirúrgiques.
  3. Tècniques quirúrgiques
  4. Tipus d’injerts/ materials
  5. Cures postoperatòries
  6. Complicacions intraquirúrgiques i postoperatòries

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeminari teòric-pràctic en el que s’ensenyarà i es practicarà pas a pas les diferents tècniques quirúrgiques.

La pràctica es realitzarà en caps de porc i es disposarà de l’instrumental quirúrgic, microquirúrgic i de les sutures necessàries.

 

Bibliografia i recursos

Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry 3 ed. Copenhagen Munksgaard, 1998.

Carranza F. Periodontología Clínica 8º ed. México, Interamericana, Megraw-Hill, 1998.

Rose lf & Mealey BL. `Periodontics: Medicine, Surgery , and Implants. 1ª Ed. Elsevier, 2004

Fombellida F. Martos F. Cirugía mucogingival. Team Work Media España. 2004.