Universitat Internacional de Catalunya

Revisió Literatura Contemporànea

Revisió Literatura Contemporànea
4
12253
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Dimecres de 15:00h  a 20:00h

Per e-mail a neuscarrio@yahoo.es

Presentació

 L’assignatura de revisió de la literatura pretén profunditzar en els coneixements quirúrgics bàsics periodontals per tal de poder utilitzar-los en la pràctica clínica diària.

Requisits previs

Haver superat l’assignatura de Revisió de Literatura de 1er de màster.

Objectius

Analitzar i estudiar la literatura clàssica i actual més rellevant en el camp de la Periodoncia.

Adquirir el coneixement sobre la cirurgia periodontal d’accés, cirurgia periodontal ressectiva amb o sense eliminació òssia, avaluant les indicacions,  contraindicacions, avantatges i els inconvenients.

Adquirir els coneixements de la cirurgia mucogingival i cirurgia plàstica periodontal valorant les indicacions, contraindicacions, avantatges i els inconvenients.

Adquirir els coneixements de la cirurgia periodontal regenerativa valorant les indicacions, contraindicacions, avantatges i els inconvenients

 

Competències

Saber valorar la rellevància científica dels estudis i reconèixer les limitacions dels articles. 

Resultats d'aprenentatge

Familiaritzar-se amb la literatura i saber aplicar-la en els tractaments de la clínica diària.

Continguts

Bloc 1 (primer trimestre): Cirurgia periodontal ressectiva

Bloc 2 (segon trimestre): Cirurgia periodontal mucogingival

Bloc 3 (tercer trimestre): Cirurgia periodontal regenerativa

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl format de la classe serà la següent: es revisaran uns 5 articles per classe que han de ser llegits per tots els alumnes i cada article serà presentat per un alumne en format Power Point no major a 10 diapositives (objectiu, material i mètodes, resultats, discussió i conclusions). El professorat amb la intenció d’apropar la literatura a la pràctica clínica presentarà casos clínics relacionats amb els articles estudiats.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa avaluació de l’assignatura es realitzarà al final de cada trimestre amb exàmens de preguntes a desenvolupar per l’estudiant. La nota per aprovar és d’un mínim de 7 punts.

Bibliografia i recursos

Articles de revistes científiques:

JCP (Journal of clinical periodontology)

Periodontology 2000

JP (Journal of periodontology)

COIR (Clinical oral implants research)

CIDRR (Clinical implant dentistry and related research)

IJPRD (International journal of periodontics and restorative dentistry)

JOMI (Journal of oral and maxillofacial implants)