Universitat Internacional de Catalunya

Pràctica Clínica

Pràctica Clínica
24
12254
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat


Dimecres de 17:00 a 20:00

Divendres de 9:00 a 12:30

Per e-mail a jose@nartperiodoncia.com a qualsevol hora i dia.

Presentació

La pràctica clínica dintre del nostre marc d'activitats del Màster de periodoncia representa un dels nostres principals valors del programa. Permet posar en pràctica els coneixements teòrics basats en l'evidència científica, desenvolupant així la destressa del professional en els principals prodeciments del tractament periodontal, no quirúrgic i quirúrgic, on s'inclou la cirurgia regenerativa i plàstica periodontal.

Total d'hores: 1040

Horari:

Dilluns de 10:00 a 14:00

Dimecres de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00

Divendres de 8:00 a 12:30

Requisits previs

L'estudiant ha de haver completat satisfactoriament les assignatures teòriques i pràctiques del primer curs del màster de periodoncia, així com haver demostrat una evolució positiva en el desenvolupament de les tècniques clíniques

Objectius

Desenvolupar habilitats pràctiques i aplicar l'evidència científica en:

-Diagnòstic i pla de tractament periodontal.

-Establir interconsultes en el tractament interdisciplinari amb les principals especialitats Odontològiques i Mèdiques.

-Teràpia inicial del tractament periodontal.

-Cirurgia resectiva periodontal.

-Cirurgia regenerativa periodontal.

-Cirurgia plàstica periodontal sobre dents e implants.

Competències

Competències Bàsiques :

Ser competent per coneixer en profunditat els temes clínics bàsics de periodòncia .

Ser Capaç de desenvolupar les habilitats i comprendre els conceptes bàsics en els tractaments periodontals clínics . Al tractar els pacients a l'àrea de la periodòncia, els estudiants han de comprendre l'etiologia, l'epidemiologia, el diagnòstic, el pronòstic i les diferents fases del tractament periodontal no quirúrgic , la teràpia quirúrgica i la fase de manteniment periodontal .

També s'ha de tenir un coneixement exhaustiu de la relació de la periodòncia amb les altres àrees de l'odontologia , incloent l'ortodòncia , l'endodòncia i la pròtesis, i aprendre sobre els beneficis clínics de la realizació de tractaments conjunts.

 Competències :

1.Domini dels principis i les indicacions d'una àmplia gamma de procediments quirúrgics, incolent: 

 1.1 . Cirurgia resectiva amb o sense cirurgia òssia. Incloent la gingivectomia, la resecció o hemisecció de l'Arrel, el penjoll d'accés i el penjoll posicionat apicalment.

1.2 . Cirurgia regenerativa incloent ésser competent amb les indicacions i les contraindicacions, quant es considera la col · locació dels diferents empelts o materials com membranes i dels seus avantatges i desavantatges, així com les alternatives .

1.3 Procediments de Cirurgia mucogingival i Plàstica periodontal :

1.Ser competent per indicar la tècnica quirúrgica de resecció adequada per a cada situació .
2 . Ser competent en el coneixement de les interrelacions entre l'ortodòncia i el tractament periodontal .
3 . Ser competent en el coneixement de la interrelació entre la prostodoncia, l'estètica o la restauradora i el tractament periodontal.
4.Tenir Competències en el coneixement de la teràpia de manteniment. Tenir un coneixement àmpli sobre l'importància de la fase de manteniment periodontal per a la estabilitat dels teixits del voltant de les dents i dels Implants Dentals.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant serà capaç de diagnosticar, realitzar un pla de tractament i dur a terme la teràpia periodontal desde casos simples, fins a casos més complexes. L'estudiant tindrà la confiança per tractar casos moderats fins a casos complicats de l'enfermetat periodontal, deformitats mucogingivals i defectes òssis periodontals. Al mateix temps, ell/ella serà capaç de mantenir els resultats obtinguts durant el tractament.

Continguts

Les guíes clíniques i els protocols dels diferents tractament i teràpies seràn repartits als alumnes al principi de l'any acadèmic.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada alumne i procediment realitzat està seguit i aprovat per un instructor clínic. Cada pla de tractament és presentat també a l'instructor. Es realitzen també pràctiques preclíniques de diferents tractaments com ara raspat i allisat radicular, teràpia quirúrgica, tractament mucogingival i tècniques regeneratives. La presentació de plans de tractament i dels tractaments per a realitzar són discutits en els seminaris clínics.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'evaluació serà realitzada pels instructors de clínica de manera continuada.

És obligatòria una auditoría trimestral per a cada alumne, evaluant les 1eres visites, fase 1 de la teràpia, fase quirúrgica i fase de manteniment. L'alumne que estigui un 30% per sota del reste de companys en el nombre de tractaments, haurà de quedar-se més temps a clínica fins a conseguir el nombre de procediments requerits.

L'asistència a la clínica de periodoncia es obligatòria.

Bibliografia i recursos

 1. Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry 3 ed. Copenhagen Munksgaard, 1998.
 2. Rose lf & Mealey BL. `Periodontics: Medicine, Surgery , and Implants. 1ª Ed. Elsevier, 2004.
 3. Revistes: JCP (Journal of clinical periodontology)

                JP (Journal of periodontology)

                COIR (Clinical oral implants research)

                CIDRR (Clinical implant dentistry and related research)

                IJPRD (International journal of periodontics and restorative dentistry)

                JOMI (Journal of oral and maxillofacial implants)