Universitat Internacional de Catalunya

Seminaris Interdisciplinars III

Seminaris Interdisciplinars III
2
12258
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat