Universitat Internacional de Catalunya

Curs D’acompanyament Educatiu a les Malalties, el Dol i la Mort

Curs D’acompanyament Educatiu a les Malalties, el Dol i la Mort
1
12334
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Xusa Serra. Infermera Referent en l’acompanyament educatiu a les malalties, el dol i final de vida. Hospital Universitari General de Catalunya.

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Màster en Tanatologia. UAB.

Màster Oficial Universitari en Investigació en Infermeria i Salut per la UIC.

Terapeuta de Grups de Dol i Presidenta de l’Associació GestDol.

Membre del Grup Gran Anjana. Atenció integral a adolescents i joves en les malalties greus.

Autora del llibre I jo, també em moriré? Editorial Columna.

Presentació

La Revolució Industrial va representar el inici de grans canvis en la Cultura de Vida de les persones, especialment econòmics, sanitaris, laborals, culturals i rituals, també en la Cultura de la Mort i el procés de morir. Un fet que no ha variat amb els anys, és el procés que viu la persona que es prepara per a morir. Aquest segueix sent complexa i amb la necessitat de sentir-se embolcallat d'humanitat, ja que perd el que té, les persones, la seva vida, el seu cos i tot el mon que coneix.

En pocs anys, vam passat  de viure les malalties i la mort dins les llars, en un context familiar, càlid, natural i ritual, on les persones malaltes formaven part d’un univers personal i familiar. Actualment s’ha produït un desplaçament de les cures a entorns hospitalaris on els avenços mèdics i tecnològics han ofert una major qualitat de vida i augment de la supervivència. Com a consequècia les famílies han estat apartades de les cures, provocant una pèrdua heretada de coneixement familiar i sabiduria domèstica sobre les cures al final de la vida.

Observem com les persones malaltes són cuidades per instruïts professionals, però quan la persona finalment necessita morir, apareixen freqüents episodis de lluita i dificultats emocionals que influeixen en la forma de morir, el temps de dol de la família i l’estrès dels professionals. Avui dia la mort és viu com una experiència relacionada amb la por al desconegut, freda e impersonal.

L'allunyament de la mort fora de la quotidianitat i tot el que té relació amb les adversitats o pèrdua de la salut, sembla una característica de la nostra civilització, on no tan sols s'impedeix morir bé, sinó que dificulta viure bé, des de molt abans. Actualment existeixen dificultats per entendre que res és per sempre? La lluita que en moltes ocasions viu el pacient al final de vida, a que respón? Quins records els queda a les famílies? Quines experiències o mancances s’amaguen al darrera de les actituds dels professionals?

 

 

PER GARANTIR UN FINAL DE VIDA ADEQUAT, ADIENT I PLÀCID, ÉS INDISPENSABLE CONÈIXER LES DIFICULTATS DEL TRIANGLE FORMAT PEL PACIENT, FAMÍLIA I PROFESSIONALS DE LA SALUT. X. Serra

 

Goethe deia que no tots els camins de la vida són per a tots els caminants.

 

Quan escollim una professió relacionada amb la salut i el contacte amb persones malaltes, sol respondre a circumstàncies personals, vocacionals o necessitats de reparació emocional. En qualsevol cas és complicat procedir al marge de la pròpia historia de vida, i els professionals de la salut tenen les mateixes dificultats davant la mort i el dol, que qualsevol persona, amb l'agreujant que hauran de mantenir molt més contacte amb situacions extremes i doloroses relacionades amb les malalties i la mort de persones alienes, que la resta. Els estudis indiquen que 9 de cada 10 professionals viurà amb estrès la mort d’un pacient i/o el dol dels familiars. Per aquest motiu es recomanable oferir-los coneixements per a millorar l’acceptació de les diferents pèrdues que viurem i sobretot del fet de morir. Malgrat l'esforç dels investigadors per desenvolupar guies educacionals que ajudin els professionals de la salut a controlar l’ansietat davant la mort, els resultats obtinguts en diversos treballs dóna resultats ambigus, quan no contradictoris (Tomás-Sábado & Guix Llistuella, 2001).

 

Cada persona té una actitud determinada davant la mort i el morir, condicionat per la pròpia vivència, on una formació basada únicament en continguts acadèmics pot no ésser suficient. Cal tenir present l'existència d’aspectes personals dels professionals que inconscientment influiran positivament o no, en la forma d’estar al costat dels demés. Si el professional té aspectes personals pendents de resoldre, dificilment podrà ajudar als demés i li provocarà patiment. Promoure un canvi en la educació és un repte important, però necessari per oferir cures més humanitzades en la contribució responsable d'acompanyar les persones en el procés de Vida i Mort. Però quines vivències, significats sobre el sentit de la vida i capacitat per entendre el que es viu i se sent, s’amaguen al darrera de cada persona?

 

Cada persona té una actitud determinada davant la mort i el morir, per tant és necessari oferir una formació progressiva, creativa i reflexiva dirigida a ajudar-los a comprendre el que senten i perquè ho senten, i així reparar les seves pròpies emocions. Una formació que promogui el desenvolupament de la Intel·ligència Emocional tenint en compte variables socioculturals i personals que condicionen l'actitud davant la vida i la mort, ja que hi ha una relació directa entre el desig de treballar amb malalts terminals i la Intel·ligència Emocional (Colell-Brunet, 2005).

 

Cal tenir present els factors personals per dissenyar i desenvolupar un programa d'educació que ajudi a controlar les pors i l’ansietat del professional davant la mort, però no tant des de el intel·lecte, sinó des de la pròpia Essència.

 

"NO CALEN TITULACIONS, NI ÉSSER ADULT PER SABER SI UNA PERSONA HA TINGUT UNA MORT ADEQUADA. PERÒ CAL ESTAR INSTRUÏT I EMOCIONALMENT REPARAT PER SABER COM OFERIR-LA". X. Serra

 

 

La nostra proposta ha estat dissenyar uns continguts formatius que promoguin la reparació d'aspectes personals que les ajudin a canviar l'actitud davant el sentit de la vida i també de la mort i ho puguin transmetre a les famílies i futures generacions.

Les dades recollides al llarg de deu anys durant el Curs d’Acompanyament Educatiu a les malalties, el dol i la mort, indiquen que una formació basada en la reflexió, reparació d’aspectes personals i progressiva, promou canvis de pensament i millores en les actituds vers les malalties, les adversitats, el dol, el final de vida i/o la mort.  

 

Valors previs al curs        51,00 (DT = 8,21)

Valors posteriors al curs  63,36 (DT = 5,96), amb diferències estadísticament significatives (p<0,01).  

 

El propòsit és que les persones que es preparen per a morir es sentin vives fins el final, envoltades d'humanitat i acompanyades pels qui més estimen. Que els familiars sentin la satisfacció d’haver-li ofert el millor d’ells mateixos i junt amb els professionals es sentin acompanyats de la mateixa manera que aprenen a acompanyar.

 

“VIVIM EN UNA SOCIETAT QUE SENT MORTAL, SENT FRUSTRACIÓ DAVANT LA MORT FINS I TOT EN PERSONES D’EDAT AVANÇADA O  GREUMENT MALALTES EN QUE MORIR POT REPRESENTAR-LOS UN MERESCUT DESCANS”. Unitat Infermeria Referent acompanyament Educatiu a les malalties, el dol i final de vida. HGC

 

Objectius

OBJECTIU PRINCIPAL

 

Formar als assistents en l'acompanyament educatiu en les malalties, el dol i final de vida de pacients i famílies, respectant un final de vida adequat a les necessitats  personals, familiars i espirituals i promoven la transmissió dels coneixements a següents generacions.

 

OBJECTIUS SECUNDARIS

 

  • Descobrir dificultats pròpies davant la malaltia, la mort i el dol.
  • Promoure la reparació emocional dels assistents, descobrint el que senten i perquè ho senten davant la malaltia, la mort i el dol.
  • Adquirir coneixements sobre el final de vida i la Clínica del Dolor.
  • Desenvolupar coneixements sobre la mort i l’acompanyament en el dol dels infants i adults.
  • Mantenir la dignitat de les persones al final de vida i el dret a decidir.
  • Promoure la consciència de la Unitat familiar com a font de benestar i salut, integrant les famílies en les cures del final de la vida.
  • Capacitar als assistents en detectar processos de dol complicats i/o trastorns mentals.

 

 

“Fora molt útil que hi hagués més gent que

parles de la mort com d’una part intrínseca

de la vida, de la mateixa manera que no vacil·lem

en parlar que algú està esperant un altre nen”. E. Kubler-Ross

 

 

Continguts

 

1- PRIMERA SESSIÓ.                                                                                               

1.1. Aventura de la Vida. Adversitats i sentit. Coneixements antropològics. Cultures, Mites i Religions.

1.2. El tabú dels nostres dies, la mort i el Dol. Pèrdues durant la vida.

1.3. Adversitats de la vida. Temps de dol saludable i complicat.

1.4.Dimensions Física, Emocional, Intel·lectual i l’Essència.

 

2- SEGONA SESSIÓ                                                                                               

2.1. Unitat Clínica del Dolor.

2.2. Les malalties, factors anímics que les poden afavorir. Temps de dol en la malaltia. Què pot ajudar i perjudicar a una persona malalta. UBUNTU. Com saber que necessita una persona malalta. Triàngle Terapèutic (Pacient, família i professionals). La Veritat Acumulativa.

2.3. Família. Membres Alfa. Els infants i la malaltia greu.

2.4. Testament Vital. Conflictes ètics. Drets del Moribund.

           

3- TERCERA SESSIÓ                                                                                               

3.1. L’Acompanyament educatiu i cuidar al final de vida. Dificultats dels professionals i les famílies. Natura i final de morir. Formes de morir i dol de les famílies. Mort imposada (suïcidi). Persones grans i l’envelliment actiu.

3.2- Cuidar. Film: PE&FU. Memorias de un corazón. Bona mort i mort digna. Cures al final de la vida. Mort a casa o a l’Hospital. Final de Vida i Unitats de Cures Intensives.

3.3. Mort d’un fill. Mort gestacional i perinatal. Mort de la parella.

 

4- QUARTA SESSIÓ                                                                                               

4.1. Els infants i el dol. Noticia de la mort. Dol a les escoles. Taller Ara sí que sé.

4.2. Grups terapèutics de dol.

4.3. Rituals terapèutics i Aspectes Tanatològics.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCurs presencial. De contingut participatiu, reflexiu i educatiu.

La filosofia del curs es centre en l’acompanyament emocional dels participants, ajudar-los a prendre consciència del viscut, entendre les emocions i descobrir possibles formes de reparació.

S’analitzen i treballen els emergents judicis de valors des del respecte i la comprensió.

Per facilitar una nova mirada a les pròpies emocions, els continguts es tracten des de la distància a l’apropament i de forma progressiva, promovent la reflexió, la confiança i la no confrontació emocional.

El temari pretén convidar a l’assistent a descobrir l’existència de la pròpia essència i com aquesta pot ajudar a entendre, reparar i modificar actituds davant la vida i la mort. Per facilitar la connexió emocional, se li dona un format visual d’històries properes i reals, on el docent coneix en profunditat cada una de les històries que es mostren.

 

S’entrega Dossier amb apunts, reflexions i Bibliografia per facilitar-ne la consulta i ampliació de coneixements.

Exposició dels continguts amb Power Point.

Material complementari: Films relacionats amb els continguts.

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA GENERAL

 

ALAN, W. Consejos para niños ante el significado de la muerte. Diagonal. Grup 62. 2001.

ALAN, W. Consejos para jóvenes ante el significado de la muerte. Diagonal. Grup 62. 2001.

ARIES, Ph. El hombre ante la muerte. Taurus. Madrid 1988.

BEAUVOIR, S. Una muerte muy dulce. Edhasa. Barcelona. 1987

BILD, Ruben. Aproximaciones al paciente muriente. 1986.

BOWLBY, J. La pérdida afectiva, tristeza y depresión. Paidos. 1990.

BOWLBY, J. Vínculos afectivos: Formación, desarrollo i pérdida. Morata.1999.

BROGGI, MA. Per una mort apropiada. Edicions 62. 2011.

DETHLEFSEN, T.i DAHLKE, R. La enfermedad como camino. De Bolsiollo. 2007.

ELIAS, N.  Soledad de los moribundos. Fondo cultura económica.1987.

ESQUERDA M. I AGUSTÍ A Mª. El nen i la mort. Acompanyar els infants i els adolescents en la pèrdua d’una persona estimada. Pagès editors. 2010.

GÁLVEZ GONZÁLEZ M, et al. El final de la vida en la Unidad de Cuidados intensivos desde la perspectiva  enfermera: un estudio fenomenológico. Enferm Intensiva. 2011.

HENNEZEL, M. de i LEPOUP, J-Y. L’Art de morir, tradicions religioses i espiritualitat humanista davant la mort. Helios. 1998.

JOMAIN, C. Morir en la ternura. Paulinas. 1994.

KESSLER D. El derechoa morir en paz y con dignidad. Tikal. 1997.

KÜBLER-ROSS, E. Lecciones de vida. Luciérnaga. 2001.

KÜBLER-ROSS, E. Los niños y la muerte. Luciérnaga. 1992.

LARRULL C. Treball sobre Antropologia de la mort i el dol. DOGC núm.: 4182 de 26.07.2004.

MEUROIS- GIVAUDAN, A. i D. Crónica de un acompañamiento. Luciérnaga. 2001.

POCH I AVELLÁN, C. De la Vida i de la Mort. Ed. Claret. 1996.

RODRIGUEZ, P. Morir es nada. Ediciones B. Grupo zeta. 2002.

SAUNDERS, Cecile M. Cuidados de la enfermedad maligna terminal.

SHERWIN B. NULAND. Como morimos. Alianza Editorial. 1995.

SERRA LLANAS, X. I jo, també em moriré? Columna. Edició actualitzada 2020

WILLIAM WORDEN J. El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Paidos. 1997.