Universitat Internacional de Catalunya

Humanitats Digitals

Humanitats Digitals
3
12360
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

Professorat

Continguts

Els temes de la matèria són:

1. Humanitats versus ciència: falsos mites

2. Experiències inmersives i interactives. Els museus digitals.

3. Animació, holografia, 3D, realitat augmentada i mapping en espais patrimonials i museístics

4. Digitalització de la música

5. El software com a medi artístic: art generatiu, art del codi

6. Fotografia digital i nous suports

7. Art-tech i emprenedoria.  

8. Disseny digital 

9. Sostenibilitat i ètica de la digitalització 

10. Democratització de l'art a través de AR, VR & NFTS

11. Transhumanisme i cyborgs