Universitat Internacional de Catalunya

Impost sobre Patrimoni, Empresa Familiar, Obres d'Art i Planificació Fiscal

Impost sobre Patrimoni, Empresa Familiar, Obres d'Art i Planificació Fiscal
2
12364
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà