Universitat Internacional de Catalunya

Postgrau Diagnòstic i Tractament del Transtorn Límit de Personalitat (TLP): Desenvolupament de Competències Especialitzades

Postgrau Diagnòstic i Tractament del Transtorn Límit de Personalitat (TLP): Desenvolupament de Competències Especialitzades
15
12568
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà