Universitat Internacional de Catalunya

Patologia de la Càmera Anterior, Iris i Cos Ciliar

Patologia de la Càmera Anterior, Iris i Cos Ciliar
6.5
12612
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.