Universitat Internacional de Catalunya

Cirurgia d'urgència i Complicacions en la Cirurgia del Segment Anterior

Cirurgia d'urgència i Complicacions en la Cirurgia del Segment Anterior
7
12616
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.