Universitat Internacional de Catalunya

Reestructuracions Empresarials

Reestructuracions Empresarials
3
12987
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès