Universitat Internacional de Catalunya

Fiscalitat de Fundacions i Mecenatge

Fiscalitat de Fundacions i Mecenatge
1
12989
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,