Universitat Internacional de Catalunya

Construcció Instal·lació Efímera Llum BCN 2020

Construcció Instal·lació Efímera Llum BCN 2020
3
13408
5
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquesta es una assignatura que permet posar en pràctica el coneixement de l’arquitectura a l’espai públic de Barcelona a través de pràctiques d’arquitectura efímera.

Cada any acadèmic varia l’emplaçament i és per aquest motiu que cada edició té diferents connotacions i valors a transmetre, així com tècniques constructives a experimentar.

Es tracta d’una immillorable oportunitat poder participar en el Festival de Llum de BCN  a través d’aquest projecte real en col·laboració amb l’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) i la comissària de l’event, Maria Güell.

Requisits previs

Haver realitzat cursos de projectes. Alumnes de 3r a 5è curs.

Objectius

Desenvolupar un projecte arquitectònic, al llarg de tot el procés projectual, fins a la seva realització, inclús l’execució del propi projecte a escala 1:1 amb la participació de tots els alumnes que cursen l’assignatura.

 

Resultats d'aprenentatge

Es tracta d’una assignatura eminentment pràctica, de relació amb la realitat de la construcció efímera de forma directe ja que l’alumnat també s’encarrega de desenvolupar el prototip, de fer la recerca dels proveïdors, de la relació amb l’Ajuntament, ICUB, i de la realització del cronograma de l’execució de la instal·lació, així com del control del pressupost global per a que es mantingui dins del preu acordat. Tot aquest procés sempre amb la tutorització del professorat.

Donar confiança a l’alumne per a realitzar projectes a través de la pràctica i execució d’un projecte de petita escala però de gran impacte, donat que es tracta d’un espai públic i que s’emmarca dins del Festival LlumBcn. Alhora la realització amb la materialitat que ofereix la producció del propi element, apropa l’alumne a una realitat constructiva que li servirà de referent a qualsevol altre escala de l’arquitectura.

Continguts

És una assignatura molt pràctica, de realització de prototips al taller, de recerca de solucions fora de l’aula. S’acompanyarà a l’alumnat en les propostes de prototipatge i execució buscant sempre la coherència de les propostes.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAssistència a totes les sessions programades pel professorat incloent els dies de muntatge i desmuntatge de la instal·lació. Al llarg de tot el procés de projectació i producció van apareixen exemples de cassos similars que exemplifiquen la manera en la que es vol treballar i els resultats als quals es vol arribar.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAssistència a totes les sessions programades pel professorat incloent els dies de muntatge i desmuntatge de la instal·lació.

Cada un de les fites marcades pel calendari del festival que són conegudes pels estudiants, esdevenen un lliurament i presentació de feines i documents a mig procés que serviran per la avaluació posterior de l’assignatura.