Universitat Internacional de Catalunya

Curs Avançat en Pròtesis sobre Implants

Curs Avançat en Pròtesis sobre Implants
2.5
13412
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.