Universitat Internacional de Catalunya

Anàlisi Financera i Bancària

Anàlisi Financera i Bancària
6
13444
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Es podrà contactar via mail amb el professor i també concertar una reunió via meet o zoom.

Presentació

Es tracta d'una assignatura totalment pràctica que pretén introduir-te, mitjançant l'estudi de casos reals viscuts pel professor, en l'anàlisi que les entitats bancàries fan d'una empresa que sol·licita finançament per atendre'n les necessitats.

A AFB transformarem la teoria acadèmica en una eina pràctica i eficaç per a la presa de decisions. Per fer-ho, caldrà reexpressar la comptabilitat perquè mostri la generació d'efectiu d'una companyia. D'aquesta manera serem capaços de diagnosticar els problemes reals que tenen les empreses.

Aquesta assignatura t'aportarà eines reals i contrastades al món professional per a presa de decisions de caràcter financer que podràs aplicar al llarg de la teva carrera professional.

El sistema daprenentatge està basat en el mètode del cas permetent experimentar diferents situacions empresarials en diversos sectors a través dun itinerari que posarà a prova la teva capacitat danàlisi i presa de decisions.

El sistema d'avaluació és continu i progressiu, per això l'assistència a classe i el treball setmanal és bàsic per poder superar l'assignatura.

No cal tenir una formació financera elevada per escollir l'assignatura. De vegades, és millor conèixer les finances des de la realitat per després donar sentit a la teoria.

Requisits previs

Cal tenir uns coneixements bàsics de comptabilitat i que t'agradin els números. Tot i que els primers casos serviran de repàs, el ritme de l'assignatura és elevat.

Objectius

- Dominar els conceptes i les eines financeres més comunes del negoci bancari.

- Identificar i interpretar la informació rellevant duna empresa per a la presa de decisions.

- Diagnosticar la situació d‟una companyia des dels fluxos d‟efectiu.

- Determinar si una operació de finançament serà sostenible a llarg termini.

- Aprendre a argumentar davant d'un comitè les decisions adoptades.

Resultats d'aprenentatge

L'assignatura us permetrà desenvolupar la vostra capacitat d'anàlisi i presa de decisions. Aprendràs a identificar les qüestions clau i interpretar la informació financera per diagnosticar la situació economicofinancera d'una empresa.

AFB t'aportarà eines útils per a la teva vida professional, sobretot si et dedicaràs al món financer.

Continguts

Els casos utilitzats són dispars, presenten diversos sectors econòmics i reflecteixen diferents situacions empresarials. Tindràs l'oportunitat d'analitzar tant una companyia multinacional líder mundial al seu sector com petites empreses i projectes emprenedors amb el seu pla de negoci humil.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl mètode daprenentatge està basat en el mètode del cas. Cal revisar els casos abans de classe i també posteriorment per establir conclusions i consolidar l'aprenentatge.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs tracta d'una assignatura eminentment pràctica on la preparació dels casos, el seguiment setmanal, l'assistència a classe i la participació activa són bàsiques per aprovar l'assignatura.

El sistema es basarà en l'avaluació continuada i progressiva valorant la participació, la qualitat dels lliuraments i l'evolució de l'alumne.

El mòdul de Banca Empresa té un pes del 80% a la nota final, mentre que Banca Privada pondera el 20%. És necessari obtenir un 5,0 per superar l'assignatura.

En cas de no superar-la, cal presentar-se a segona convocatòria i superar l'examen amb un 5,0.

Bibliografia i recursos

A la primera fase de l'assignatura, el professor facilitarà un manual per ajudar l'alumne a adquirir els coneixements bàsics i poder seguir adequadament l'assignatura.