Universitat Internacional de Catalunya

Comptabilitat

Comptabilitat
2
13530
1
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català