Universitat Internacional de Catalunya

Legal English

Legal English
2
13532
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà