Universitat Internacional de Catalunya

Toma de Color Digital y Blanqueamiento Dental

Toma de Color Digital y Blanqueamiento Dental
1
13647
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.