Universitat Internacional de Catalunya

Curs Intensiu Hands-On en Cirurgia e Implantologia Digital Avançada

Curs Intensiu Hands-On en Cirurgia e Implantologia Digital Avançada
2.5
13915
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.