Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques Quantitatives per a L’Economia

Tècniques Quantitatives per a L’Economia
15
13951
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat