Universitat Internacional de Catalunya

Global Creative Management

Global Creative Management
7
13973
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,