Universitat Internacional de Catalunya

Construction &Design Management

Construction &Design Management
7
13977
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,