Universitat Internacional de Catalunya

Difusió de la I+D+I

Difusió de la I+D+I
4
14027
4
Segon semestre
op
MENCIÓ EN EMPRESA BIOMÈDICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans o després de classe. Els dubtes no presencials es resoldran mitjançant una videoconferència.

Presentació

En aquesta assignatura s’aborden conceptes de comunicació de l’R+D+I centrats en temes biomèdics. La difusió de l’R+D+I es pot desenvolupar en múltiples nivells, des de la publicació de contingut en revistes especialitzades fins a la difusió de missatges publicitaris i la divulgació de continguts científics a la societat. Cadascun d’aquests nivells està subjecte a unes normes, sovint, no escrites, i a unes regles ètiques que també s’han de considerar.


Requisits previs

Es recomana haver cursat Emprenedoria i Innovació.


Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics per a la comunicació de l’R+D+I.
 • Conèixer els múltiples canals per difondre l’R+D+I.
 • Conèixer els aspectes ètics de la comunicació biomèdica.
 • Conèixer els punts de connexió entre la comunicació i el màrqueting.

 

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l'alumne:
• Coneix les diverses estratègies de comunicació que es poden implementar des d'una empresa intensiva en I+D+i.
• Coneix com elaborar plans de comunicació.
• Coneix com elaborar plans de crisis.
• Coneix com elaborar una bona estratègia de comunicació científica, incloent la publicació especialitzada i la difusió i la divulgació científica.
• Coneix com es relaciona un pla de comunicació amb un pla de màrqueting.

Continguts


1) INTRODUCCIÓ: QUÈ ÉS LA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA?

 • Breu història de la comunicació científica
 • Importància de la comunicació científica i vessants
  o Disseminació
  o Difusió
  o Divulgació
 • Conceptes bàsics de la comunicació (audiència, canal, emissor, receptor, etc.)


2) DISSEMINACIÓ DEL CONEIXEMENT CIENTÍFIC

 • Sistema de publicació en revistes científiques
 • Anatomia d’un article científic
 • Congressos/simposis
 • Open science
 • EXERCICI AVALUABLE 1: escriptura i interpretació d’un article científic

 

3) DIFUSIÓ DELS RESULTATS CIENTÍFICS

 • Notes de premsa / rodes de premsa / televisió
 • EXERCICI AVALUABLE 2: redacció d’una nota de premsa (individual)
 • Articles de premsa: periodisme científic (CAS PRÀCTIC)
 • Elaboració de narratives
 • Audiovisuals: vídeos / YouTube / podcasts
 • Fullets / infografies / monografies / il·lustració científica (CAS PRÀCTIC)
 • Xarxes socials (community management)


4) DIVULGACIÓ DE LA CIÈNCIA A LA SOCIETAT

 • Tallers / seminaris web / xerrades
 • Ludificació: jocs
 • Pàgines web / landing pages
 • Lluita contra les pseudociències
 • Projectes de ciència ciutadana


5) COMUNICACIÓ I MÀRQUETING EN UNA EMPRESA D’R+D+I

 • Característiques del mercat farmacèutic
 • Pla de màrqueting (CAS PRÀCTIC)
 • Comunicació corporativa: pla de comunicació (CAS PRÀCTIC)
 • Pla de comunicació de crisi
 • Publicitat en la indústria farmacèutica
 • EXERCICI AVALUABLE 3: elaboració del material promocional d’un fàrmac


6) COMUNICACIÓ FARMACÈUTICA I CLÍNICA

 • Regulació de la comunicació en la indústria farmacèutica
 • Ètica en la comunicació biomèdica (CAS PRÀCTIC)


Bibliografia i recursos

• Què és la comunicació científica? Judith Licea i Miguel Arenas. Palibrio, 2016
• Cultura visual i coneixement científic. Comunicació Transmèdia de la ciència. Francisco J. López Cantos. UOC, 2017.
• Per què la comunicació en salut és important? Avanços i recerca. Aranzadi. 2019.
• Com divulgar ciència a través de les xarxes socials. Javi Polinario. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
• El lladre de cervells. Pere Estupinyà. Debolsillo, 2021.
• Championing science. Communicating your idees to decision makers. Roger D. Aines i Amy. L. Aines. University of Califòrnia Press, 2019.
• Tot el que ha de saber sobre Màrqueting Farmacèutic. Juan Carlos Serra. Profit Editorial, 2010. http://www.libromarketingfarmaceutico.com/index.html
• Codi de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica, 2021. www.codigofarmaindustria.org/servlet/sarfi/codigo/codigo.html