Universitat Internacional de Catalunya

Crèdits en Mobilitat Dret

Crèdits en Mobilitat Dret
4
14201
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat