Universitat Internacional de Catalunya

Mètodes Bayesians Aplicats a Ciències de la Salut

Mètodes Bayesians Aplicats a Ciències de la Salut
5
14492
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès