Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia Esportiva

Psicologia Esportiva
6
14512
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 17/01/2023 A14 08:00h