Universitat Internacional de Catalunya

Genòmica Computacional

Genòmica Computacional
4
14527
4
Segon semestre
op
MENCIÓ EN BIOINFORMÀTICA
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà