Universitat Internacional de Catalunya

Sistemes Operatius

Sistemes Operatius
4
14530
4
Segon semestre
op
MENCIÓ EN BIOINFORMÀTICA
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà