Universitat Internacional de Catalunya

Emprenedoria i Innovació

Emprenedoria i Innovació
3
14533
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Presentació

El programa de l’assignatura està organitzat de manera que en 30 hores lectives es cobreixin els aspectes clau del sector financer i la seva regulació.

 

Continguts

1. Introducció a l’assignatura:
i. Presentació
ii. Contingut del temari i aspectes clau
iii. Explicació del material i ideació del projecte d’emprenedoria


2. Innovació al segle XXI:
i. Innovació tecnològica
ii. Estratègies d’innovació oberta
iii. Metodologies d’innovació (Design thinking, Lean Startup i Design sprint)
iv. Focus Lean Startup


3. Treballar en la idea:
i. La idea com a origen de tot
ii. Principals errors de tot projecte
iii. Hipòtesi
iv. Business model canvas


4. Recerca de mercat:
i. La importància de l’anàlisi de mercat
ii. Estudi dels principals grups d’interès
iii. Tècniques d’investigació de mercat


5. Validació del projecte:
i. Estructura del procés de validació
ii. Bones i males pràctiques
iii. Focus en el nínxol de mercat primari


6. Prototipatge:
i. Tipologies de prototipatge
ii. Elements clau del model mínim viable
iii. Estructuració i elaboració del model mínim viable


7. Mètriques:
i. Principals mètriques per considerar
ii. Focus en la mètrica d’activació
iii. Anàlisi i documentació de les mètriques


8. Presentació:
i. Story telling
ii. Deu punts essencials de tota presentació
iii. Com enganxar l’audiència

9. Claus de l’ecosistema start-up:
i. Repàs de les fases de la start-up
ii. Com saber i decidir si és necessari rebre finançament per al projecte?
iii. Fases del finançament

10. Anàlisi de l’estructura accionarial:
i. Anàlisi de la cap table
ii. Principals errors en la construcció de la cap table
iii. Equity story d’una start-up
iv. El paper dels assessors

11. Business Plan:
i. Com dissenyar i elaborar un pla financer
ii. Principals fites
iii. Creixement de la start-up a través de les diferents fases
iv. Modelització financera


12. Vies de finançament:
i. Rol Business Angels
ii. Venture capital
iii. Estat del Corporate Venture Capital
iv. Alternatives de finançament: venture debt i micromecenatge
v. Estat de la indústria a Espanya


13. Ronda de finançament: una ronda per dins
i. Estudi de les etapes de la ronda de finançament
ii. Definició de les unitats econòmiques del projecte
iii. Dilució esperada per ronda


14. Anàlisi de la inversió
i. Com analitzaran el meu projecte?
ii. La rellevància de l’equip
iii. Founders-Market Fit
iv. Anàlisi segons fase de la start-up


15. Pacte de socis
i. Essència i objectius
ii. Principals clàusules
iii. Negociació