Universitat Internacional de Catalunya

Economia Financera i Mercats de Capital

Economia Financera i Mercats de Capital
6
14561
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat