Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de Projectes i Innovació

Gestió de Projectes i Innovació
3
14563
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat