Universitat Internacional de Catalunya

Estudi i Interpretació de Dades en l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació Esportiva

Estudi i Interpretació de Dades en l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació Esportiva
6
15099
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

1. Dissenys de projectes de recerca en Entrenament de Rehabilitació i Readaptació Esportiva.
2. Constructe ecològic en recerca relacionada amb l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació.
3. Plantejament de presa de decisions mitjançant anàlisi d'estudis relacionats amb lesions i poblacions concretes.
4. Anàlisi i interpretació de dades orientat a la presa de decisions en un procés lesiu.
5. Ús de programari estadístic en el context de projectes de recerca relacionats amb l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació Esportiva.