Universitat Internacional de Catalunya

Tecnologia i Innovació en el Procés de Recuperació de l'Esportista

Tecnologia i Innovació en el Procés de Recuperació de l'Esportista
4
15104
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

1. Realitat Virtual i Realitat Augmentada: estimulació perceptiva òptima en l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació.
2. La valoració del procés de l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació mitjançant entorns virtuals.
3. Criteris per a la conformació del setting necessari en les tasques.
4. Estudi de les necessitats futures segons la tecnologia existent per a la producció d'entorns rics a nivell perceptiu. El metaverso.
5. Tecnologia en el control de la càrrega de l'entrenament i la competició.