Universitat Internacional de Catalunya

Treball Fi de Màster

Treball Fi de Màster
8
15106
1
Anual
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

El Treball de Fi de Màster serà realitzat de manera individual per part de l'estudiant, i les seves bases seran exposades durant el primer seminari realitzat. Estarà focalitzat en la realització d'un projecte de recerca on la línia central sigui l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació. La dedicació en crèdits ECTS es distribueix de la manera següent: 20h de seguiment per part d'un tutor (s'assigna tutor segons tema central del treball), i 180h de treball autònom per part de l'estudiant segons la tutorització realitzada de manera periòdica

1. Confecció d'un disseny de recerca centrat en l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació.
2. Preparació per a la presentació d'un disseny de recerca en una revista científica.