Universitat Internacional de Catalunya

Institucions i Polítiques Culturals

Institucions i Polítiques Culturals
3
4013
1
Primer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat