Universitat Internacional de Catalunya

Estructura i Funció de Cap i Coll

Estructura i Funció de Cap i Coll
6
7873
1
Primer semestre
FB
Ciències biomèdiques bàsiques rellevants en l'Odontologia
Anatomia i Fisiologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Persona de contacte:

 

Grup castellà: Dr. Héctor Parellada. hparellada@uic.es

Dia d'atenció: Dilluns de 10 a 12h. cita prèvia a través del mail.

Lloc: Despatxos de professors d'Anatomia (annexos a la osteoteca)

 

Grup anglès: Lc. Alex Garcia. alex_g@uic.es

Dia d'atenció: Divendres de 10 a 12h. cita prèvia a través del mail.

Lloc: Despatxos de professors d'Anatomia (annexos a la osteoteca)

Presentació

El coneixement de les estructures del cap i del coll i les funcions relacionades amb elles és imprescindible per a la pràctica de l'Odontologia. El mastegar, la deglució i la fonació, principals funcions del sistema estomatognàtic, són funcions que involucren nombroses estructures òssies i musculars. La seva regulació precisa al seu torn sistemes neuromusculars complexos i un control encefàlic precís.

Requisits previs

Per a l'aprofitament de l'assignatura són necessaris coneixements bàsics de les estructures i funcions del cos humà: la transmissió de l'impuls nerviós i de la contracció muscular, les respostes reflexes o la integració de funcions a nivell d'encefalopaties ajudaran a l'alumne a profunditzar en les funcions més específiques d'aquesta important regió anatòmica de l'ésser humà.

Objectius

Dotar l'alumne dels coneixements estructurals i funcionals de la regió orofacial necessaris per assimilar les alteracions patològiques dels mateixos, que li seran exposades en cursos posteriors.

Competències

Competències específiques:

1. Conèixer la morfologia i funció de les estructures del cap i del coll, incloent els ossos, els músculs, els vasos i nervis que les componen.
2. Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic incloent continguts apropiats Embriologia, Anatomia i Fisiologia específics.
3. Reconèixer en les proves diagnòstiques per la imatge de cap i coll, les estructures anatòmiques i identificar possibles alteracions morfològiques i funcionals

 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • 33 - Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-hi continguts apropiats d'embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics

Resultats d'aprenentatge

Al final del semestre l'alumne haurà de ser capaç de reconèixer les Estructures òssies, musculars, vasculars i nervioses del cap i del coll, així com les Relacions Funcionals i Específiques de cadascuna d'elles, en un estat de salut normal.

 • 1.04 - Conèixer l'organització del nostre sistema immunitari: molècules, cèl·lules i òrgans
 • 1.07 - Conèixer l'estructura i la funció dels sistemes de suport i moviment; sistema esquelètic i muscular, els diferents ossos i grups musculars que formen l'esquelet axial i apendicular.
 • 1.08 - Identificar i descriure les característiques morfofuncionals de les diferents articulacions del cos humà
 • 1.09 - Conèixer l'estructura i funció dels sistemes de comunicació i control, sistema nerviós i endocrí
 • 1.10 - Conèixer l'estructura i funció dels òrgans i sistemes que participen en el manteniment de l'homeòstasi del cos humà. Els aparells circulatori, respiratori, digestiu i urinari.
 • 1.11 - Identificar en el cadàver les diferents estructures, òrgans, aparells i sistemes del cos humà
 • 1.12 - Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomia i fisiologia del cos humà
 • 1.13 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques del cos humà
 • 1.14 - Comprendre i descriure l'origen embriològic de la estructures de cap i coll
 • 1.15 - Conèixer l'estructura i la funció dels sistemes de suport i moviment del cap i del coll. Ossos del crani i de la cara. Musculatura del cap: musculatura de l'expressió facial, de la masticació, supra i infrahioidea. Musculatura del coll
 • 1.16 - Conèixer l'estructura i la funció de l'articulació temporomandibular
 • 1.17 - Conèixer la distribució de la vascularització del cap i del coll
 • 1.18 - Conèixer la distribució dels Parells cranials i la seva exploració clínica
 • 1.19 - Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomia i fisiologia de cap i coll
 • 1.20 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques del cap i del coll
 • 1.21 - Comprendre i descriure l'origen embriològic de les estructures bucomaxilofacials. L'origen i l'erupció de les denticions en l'ésser humà
 • 1.29 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques de la cavitat bucal i de les dents en particular
 • 1.30 - Comprendrà notablement les ciències biomèdiques bàsiques en què es fonamenta l'odontologia per assegurar una correcta assistència bucodental.
 • 1.31 - Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular i cel·lular
 • 1.33 - Coneixerà millor el mètode científic i tindrà capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació novedosa
 • 1.35 - Utilitzarà millor que a l'inici de l'assignatura les tecnologies d'informació contemporànies
 • 1.37 - Valorarà com a necessari l'aprenentatge al llarg de tota la vida
 • 1.38 - Començarà a comprendre el comportament bioquímic dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica

Continguts

1. TEMARI DE CLASSES TEÒRIQUES:

 

UNITAT 1: El Crani:

- Característiques generals. Osteologia del crani:

· Neurocrani: os occipital, esfenoide, temporal, parietals, frontal i etmoides.

· Viscerocrani: ossos maxil·lars, palatins, zigomàtics, nasals, lacrimals, cornetes, vòmer i mandíbula.

· Sutures del crani.

· Cavitats del crani: Cavitat cranial. Orbita. Fosses temporal i infratemporal. Fossa pterigopalatina. Cavitats nasals i sins paranasals.

· Os hioides.

 

- Anàlisi arquitectònic del crani. Generalitats. Cefalometria i craneometria. Creixement cranial i facial.

 

- Fisiologia òssia. Funcions de l'os. Tipus histològics. Irrigació i innervació. Formació i resorció òssia. Tipus d'ossificació. Creixement ossi. Participació de l'os en l'homeòstasi. Remodelació òssia: Factors. Fractura i reparació òssia. Paper de l'os en l'homeòstasi del calci

 

UNITAT 2: Músculs del cap i del coll:

- Característiques generals. Tipus funcions i propietats del teixit muscular . Teixit muscular esquelètic : anatomia macroscòpica i microscòpica . Contracció i relaxació de les fibres musculars esquelètiques . Metabolisme muscular . Control de la tensió muscular . Tipus de fibres musculars .

- Músculs del mastagament:

Músculs supramandibulars . Músculs inframandibulars suprahioideus . Músculs infrahioideus . Neuroanatomia funcional i fisiologia del sistema mastegador

- Músculs de l'expressió facial :

Músculs superficials del coll. Músculs de la boca i del nas . Músculs de les parpelles i de les celles . Músculs de l'orella i del cuir cabellut .


UNITAT 3: Anatomia clínica de l'articulació temporomandibular:

- Característiques generals. Component cranial. Component mandibular. Disc articular. Càpsula i lligaments articulars. Vascularització i innervació. Dinàmica articular: forces, postures i moviments. Lubricació i manteniment

 

UNITAT 4: Cavitat oral i sistema orofaringe:

- Cavitat oral.

- Límits i relacions. Les dents.

- La llengua.

- Desenvolupament. Musculatura lingual: musculatura intrínseca i extrinseca

- Paladar tou i Faringe.

- Musculatura. Innervació vegetativa i sensitiva. Innervació motora de la faringe i l'esòfag. Deglució

- Laringe.

- Desenvolupament. Esquelet faringi Configuració externa i interna Musculatura. Innervació vegetativa i motora. Fonació

- Glàndules salivals: Paròtida, submandibular i sublingual. Localització, relacions. Secreció salival. Formació de la saliva. Regulació neuro-humoral de la secreció salival. Composició de la saliva. Implicacions de la saliva en la salut oral.

 

UNITAT 5: Vascularització de cap i coll:

- Visió general. Artèria Caròtida Externa: branques anteriors, posteriors i medials. Branques terminals. Artèria Caròtida Interna.

- Venes de cap i coll. Venes superficials i venes profundes i posteriors.

 

UNITAT 6: L'encèfal i els nervis cranials:

- Introducció.

- Anatomia de les estructures encefàliques. Tronc encefàlic. Cerebel. Diencèfal. Cervell.

- Nervis cranials modalitats i funcions:

· I Parell cranial: Nervi olfactori. Anatomia del nervi olfactori receptors olfactoris. Vies olfactòries. Projeccions Del bulb olfactori i poyecciones corticals.

· II Parell cranial: Nervi Òptic Anatomia del nervi òptic i de la via visual. Anatomia de la retina. Fotoreceptors. Tranducció visual. Camps visuals Refejo fotomotor

· III Parell cranial: Nervi oculomotor. Anatomia Del nervi oculomotor Component motor somàtic i visceral parasimpàtic. Resposta pupil·lar a la llum.

· IV Parell cranial: Nervi troclear. Anatomia del nervi troclear. Moviments oculars mitjans per el IV parell.

· V Parell cranial: Nervi trigemin. Anatomia del nervi trigemin. Component sensitiu aferent. Nuceos sensitius. Vies centrals: tacte discriminatori, dolor i temperatura. Descripció detallada de les tres divisions. Branques terminals. Component motor branquial. Nervis perifèrics

· VI Parell Cranial: Nervi abducens. Anatomia i funció del nervi abducens

· VII Parell Cranial: Nervi Facial. Anatomia del nervi Facial. Nuclis i recorregut intracranial. Component sensitiu general i especial.Component motor branquial. Component motor visceral

· VIII Parell cranial: nervi auditiu Anatomia del nervi vestibulotroclear. Component vestibular. Complex nucear vestibular. Component coclear. Potencials d'acció de les neurones sensitives. Vies centrals

· IX Parell cranial: Nervi glossofaringi. Anatomia del nervi glosogfaringeo Component sensitiu general. Component sensitiu visceral. Component sensitiu especial. Component motor branquial. Component motor visceral.

· X Parell cranial: Nervi Vague. Anatomia del nervi vague. Recorregut. Component sensitiu general. Component sensitiu visceral. Component sensitiu especial. Component motor branquial. Component motor visceral

· XI Parell cranial: Nervi Accessori. Anatomia del nervi Accessori

· XII parell cranial: Nervi Hipoglosi. Anatomia del nervi Hipoglosi. Component motor branquial.

 

UNITAT 7: Anatomofisiologia del dolor. Bases anatòmiques de l'anestèsia local:

 

- La sensació dolorosa. Nociceptors. Vies de conducció del dolor. Tipus de dolor. Modulació del dolor. Efecte d'excitació central. Dolor orofacial.

- Bases anatòmiques per a l'administració d'anestèsia local en odontologia. Estructures òssies. Distribució de les branques nervioses per al plexe dental. Branques maxil·lars. Branques mandibulars. Estructures vasculars

 

2. TEMARI DE CLASSES PRÀCTIQUES:

 

Espai 1: OSTEOTECA:

 

- Pràctiques 1 a 7:

• Osteologia DEL CRANI

• ATM

- Pràctiques 8 i 9: 

• MUSCULS DEL CAP I EL COLL

• CAVITAT ORAL I SISTEMA orofaringi

- Pràctica 10 i 11: 

• VASCULARITZACIÓ DE CAP I COLL

- Pràctica 12 a 14:

• encèfal i medul·la espinal

• INNERVACIÓ DE CAP I COLL

• ÒRGANS DELS SENTITS . Visió i audició

 

Espai 2: SALA DISSECCIÓ:

 

- Pràctiques 1 a 4:

• MUSCULS DEL CAP I EL COLL

- Pràctiques 5 a 8

• CAVITAT ORAL I SISTEMA orofaringi 

- Pràctiques 9 a 13

• VASCULARITZACIÓ DE CAP I COLL

• INNERVACIÓ DE CAP I COLL

- Pràctiques 14 i 15

• ÒRGANS DELS SENTITS . Visió i audició

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula1. Continguts Teòrics en forma de classes magistrals (s'inclou Metodologia de Casos clínics si escau). S'imparteix al total dels Alumnes i comporta un 60% del total.

2. Continguts Pràctics en laboratori, s'imparteix per Grups (2 Grups). Les pràctiques es realitzen en dos espais:

 
 • Osteoteca, autoaprenentatge tutelat Mitjançant Models anatòmics
 • Sala de Dissecció, reconeixement d' estructures sobre espècimens cadavèrics

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer superar l'assignatura cal aprovar la teoria i les pràctiques de dissecció per separat. Un cop superades les dues parts individualment s'aplicaran els percentatges referits. Els treballs realitzats a pràctiques augmentaran la nota dels exàmens un 20% com a màxim.

Aquesta prova escrita serà, preferentment, presencial per part del alumne/a, complint les normes sanitàries de prevenció de malalties.

L'avaluació final de l'assignatura es realitza mitjançant un exàmen final que consta de dues proves independents:

1. Exàmen Pràctic: identificació d'estructures òssies, musculars, vasculars i nervioses en cadàver i estructures orofacials mitjançant radiografies. S'ha de superar com a mínim amb el 50% d'encerts. Es obligatori superar-lo per poder fer mitja amb la prova teòrica. Si no se supera, l'alumne podrà presentar-se a la prova teòrica pero la nota obtinguda no es tindrà en compte.

 2. Examen Teòric: preguntes tipus test de resposta múltiple (1 punt per encert) i penalizació de l'error (cada 5 respostes incorrectes resten 1 punt). Es superà la prova amb un 50% de les respostes totals (un cop descomptats els errors)

Ambdues proves suposen el 80% de la nota final, amb diferent porcentatge: 60% per l'examen teòric i 20% pel pràctic. Han de superar-se ambdues proves per poder promitjar.

La assistència a les pràctiques és obligatoria. Les ausències sense justificació a més de tres sessions impossibilitarà a l'alumne a examinar-se i per tant a superar l'assignatura.

Sobre la revisió d'exàmens:

- Les qualificacions estaran a labast dels alumnes abans dels deu dies hàbils següents a la prova.

- L'estudiant que demani la revisió té dret a accedir a l'examen que va fer ia que el professorat li expliqui els criteris de correcció i avaluació que ha utilitzat per decidir la nota final.

Bibliografia i recursos

Texts bàsics recomenats:

· Anatomía de la Cabeza para odontólogos. Velayos JL, Santana HD. 4ª edición. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007

· Netter. Anatomía de la cabeza y cuello para odontólogos. Norton NS. Netter FH.  Elsevier- Masson Barcelona. 25ºed. 2015.

· Nervios Craneales. En la salud y la enfermedad. Wilson-Pauwels L, Akeson EJ, Stewart PA, Spacey SD. 3ª ed. Medica Panamericana: Buenos Aires; Madrid: 2015.

Atlas:

· Atlas de Anatomía Humana. Sobotta Becher. Tomo I. 23 Ed. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2012

· Prometeus. Atlas de Anatomía. Tomo 3 cabeza y Neuroanatomia.  Schünke M,Schulte, Schumacher U. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2013

· Atlas  de Anatomía Humana. Estudio fotográfico del Cuerpo humano. Rohen JW, Lütjen-Drecoll, Yokochi C. 8ª ed. Elsevier. Barcelona. 2015.

· Anatomía Humana. Texto y  Atlas en color. Gosling JA, Harris PF, Humpherson JR, Whitmore I, Willan PTL.  2 Ed. Tomo 2. (Cap 7: Cabeza y cuello). Mosby/ Doyma Libros. Madrid: 1994.

Altres texts de consulta:

· Principios de Anatomía y Fisiología. Tortora GJ, Derrickson B. 15ª ed. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2018

· Anatomía y Fisiología. Thibodeau-Patton Ed. Elsevier-Mosby. 8ª edición 2013

· Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomadibulares. Okeson JP.  7ª ed.  Harcourt Mosby. Madrid 2014.

· Anatomia Oral.  Sicher/ Du Brul. Du Brul E LL. Doyma  Barcelona: 1988

Material didàctic:

· Fichas de Autoevaluación. Netter Anatomía. Cabeza y cuello. Hansen JT, Netter FH. 2ª ed. Elsevier- Masson Barcelona. 2015.

· Laminas Mudas. Prometeus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 3 cabeza y Neuroanatomia.  Schünke M,Schulte, Schumacher U. Medica.  Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2018 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 A21 08:00h
 • E1 09/01/2023 A15 08:00h
 • E1 09/01/2023 A16 08:00h