Universitat Internacional de Catalunya

Càtedra Ceràmica

Càtedra Ceràmica
3
8146
4
Primer semestre
op
Mòdul Propi ESARQ
Optativitat ESARQ
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Tots els dimecres de 15:00h a 17:00h

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Assignatura Optativa impulsada per ASCER, es tracte d'un lloc de trobada i complicitat entre els estudiants d'arquitectura i els fabricants de materials ceràmics. En l'àmbit docent l'assignatura "innovació i disseny avançat en materials ceràmics" està formada per vàries activitats que són: Exposicions tècniques realitzades pels mateixos fabricants, visites a fàbriques, visites a obres d'arquitectura de certa rellevància, comferències d'arquitectes que hagin utilitzat la ceràmica en els seus projectes d'arquitectura i sessions de taller-correccions. Cadascuna d'aquestes fases conjuntades en un periode de temps de 3 mesos, permet a l'alumne realitzar un intens treball d'investigació, proposant a final de curs un exercici de noves possibilitats (nous formats, nous usos, etc.) dels materials ceràmics aplicats sempre a l'arquitectura.

Al final del curs, un jurat format per 4 arquitectes de prestigi i un representant de ASCER, concedeix tres premis als millors treballs. Paralelament també animem a l'alumne a presentar els seus treballs al concurs internacional INDISTILE de CEVISAMA (Fira de Valencia), on fins ara sempre hem tingut gran representació entre els premiats.

El paper principal de la Càtedra Ceràmica evidentment està orientat cap a la docència, tot i que d'aquesta tasca realitzada pels alumnes en realitzem difussió a premsa del sector, publicació d'un llibre en format memòria, exposicions a varis emplaçaments del ram del disseny i l'arquitectura (FAD, COAC, CEVISAMA, etc.) i consultories o programes de I+D amb les empreses més interessades en la col.laboració amb els arquitectes.

Objectius

En els ultims temps els arquitectes estem rebent una notable quantitat de informació sobre les possibilitats dels materials ceràmics dins els nostres projectes d'arquitectura: façanes ventilades, paviments urbans, paviments i revestiments per interiors, gelosies, etc.... tot plegat son propostes de la industria ceràmica per l'arquitectura actual. A través de la Càtedra Ceràmica anem a treballar en direcció contraria, en el sentit que els arquitectes proposem noves idees als fabricants del sector ceràmic, arribant a definir grafica i geomètricament els nous formats, els sistemes de col.locació i les noves aplicacions d'aquestes peces.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCom ja s'ha comentat anteriorment, el curs es composa de dues fases:

1ª fase de formació/informació: a base de Exposicions tècniques realitzades pels mateixos fabricants de ceràmica on ens parlen tècnicament dels processos de fabricació, nous formats, noves tecnologies de fabricació, últimes novetats en el sector, etc. També hi ha Visites a fàbriques on l'alumne podrà veure "in situ" el procés de fabricació d'una peça ceràmica. Les impressionants fàbriques de peces ceràmiques son de gran interès per entendre el què significa la produció d'una peça. Per últim, visites a Obres i Comferencies d'arquitectes que hagin utilitzat la ceràmica en els seus projectes d'arquitectura.

2ª fase de desenvolupament de propostes: Aqui l'alumne entra en la part propositiva del curs acompanyat de sessions taller-correccions de forma continuada. Les sessions taller aniràn en alguns casos acompanyades d'un convidat (fabricant) que orientarà a l'alumne en la viabilitat de la seva proposta parlant en termes de fabricació reals. En aquestes sessions els alumnes aprenen a entrar en contacte amb l'industrial, punt molt important en el sector de la construcció i sobretot en la investigació.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs té molt en compte l'interès i la participació de l'alumne en totes les activitats que s'organitzen desde la mateixa assignatura. Evidentment, també es valora molt la participació en les sessions més propositives com son les classes de correccions, buscant sempre la participació en grup de manera que tot alumne participi en la correcció dels seus companys. Aquest fet és el que enriqueix el projecte de l'alumne i a l'assigantura en tots els sentits.

Per altra costat está el dia de l'entrega final, on l'alumne ha de presentar el seu projecte davant un jurat generalment format per arquitectes de prestigi i representants de ASCER.

L'entrega sempre consta d'una part més gràfica: 2 panells A1 on es defineix la peça tècnica i geomètricament, a més de fotomontatges i renderitzats que permeten veure l'aplicació de la peça a un edifici, un espai públic, etc. I una altra part de maqueta: maquetes de treball i maqueta/s definitives fetes majoriatàriament en ceràmica a escala 1:1. La maqueta és l'element més important en l'assignatura.

 

 

Bibliografia i recursos

  • Materiales Cerámicos I
  • Materiales Cerámicos II
  • Materiales Cerámicos III
  • Materiales Cerámicos IV
  • Materiales Cerámicos V
  • Materiales Cerámicos VI
  • Materiales Cerámicos VII
  • Materiales Cerámicos VIII
  • Moldear, ensamblar, proyectar la cerámica en arquitectura. Ed.ACTAR. Autor:ASCER
  • Cortezas Cerámicas. ed.Caleidoscopio. Autor: Vicente Sarrablo