Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a l'economia

Introducció a l'economia
6
8855
2
Segon semestre
FB
Humanitats
Coordenades de desenvolupament humà i cultural
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat