Universitat Internacional de Catalunya

Realització Televisiva

Realització Televisiva
4
9495
3
Segon semestre
op
Televisió i ràdio
Realització televisiva
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat


L'horari d'atenció es parlarà amb l'alumnat durant la primera sessió. 

Es recomana contactar per mail amb el professor per qualsevol consulta.

Presentació

Realització Televisiva és una assignatura de 4 crèdits ECTS que s'imparteix durant el segon semestre del tercer curs, que pretén obrir horitzons i aprofundir en la part pràctica de la realització audiovisual dins del mitjà televisiu. A l'assignatura es treballen els conceptes clau del llenguatge i realització audiovisual per tal de poder afrontar la planificació  l'elaboració de diferents formats televisius.

Es treballa tot el procés de realització audiovisual, des de la idea fins al muntatge final de vídeos pregravats així com diferents pràctiques de televisió en directe a plató.

 

Requisits previs

Es requereixen coneixements bàsics de gravació i edició audiovisual.

Objectius

Conèixer els processos i les tasques de Realització en televisió des de l'encàrrec a l'entrega del producte final, tant en programes en directe com en produccions gravades previament. 

Aconseguir la maduresa per poder afrontar amb garanties la realització audiovisual en diferents formats i contextos. 

L'assignatura és molt pràctica i el seu objectiu és assolir competències en realització televisiva passant per la planificació, gravació i postproducció.

 

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 29 - Capacitat de pressupostar projectes de diferents magnituds
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 36 - Capacitat per crear, dirigir i gestionar empreses audiovisuals
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes, després de cursar l'assignatura, podran demostrar els següents resultats d'aprenentatge:

 • Dominaran les tècniques de realització televisiva.
 • Podran establir criteris de realització en els gèneres televisius més actuals.
 • Tindran capacitat d'organitzar i coordinar tota la logística que requereix qualsevol producció audiovisual. Aplicaran criteri en les diferents decisions dins dels processos televisius.
 • Manejaran amb soltesa les càmeres i altres equips propis de la realització.
 • Seran capaços de realitzar informes, que analitzin els diferents elements que componen qualsevol programa de televisió.
 • Perfeccionaran el llenguatge audiovisual.
 • Utilitzaran amb coherència les possibilitats creatives de la imatge com a element narratiu.
 • Adquiriran consciència de la importància dels recursos visuals en els diferents missatges comunicatius.

Continguts

1. CONCEPTES BÀSICS DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL APLICAT A LA REALITZACIÓ.

Els principis i les regles bàsiques. El pla: enquadrament, transicions, planificació expressiva.

2. PROCESSOS I ETAPES DE LA REALITZACIÓ.

Des de la idea a la Realització. Desglossaments i documents de Realització: escaleta, planta, pla de producció.

3. LA REALITZACIÓ TELEVISIVA ENLLAUNADA.

Planificació de rodatges. Equips i documentació.

4. LA REALITZACIÓ EN DIRECTE. 

Planificació de la Realització multicàmera. Fases de la producció, documentació i protocols. Posada en escena.

Gestió de recursos tècnics i humans per a un retransmissió en directe.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura combinarà classes a l'aula a partir de casos reals audiovisuals i visionats amb exercicis en grup per a posar en pràctica la feina de realització en totes les seves fases.

Funcionarem com una productora audiovisual i l'alumnat idearà, gravarà i editarà diferents peces audiovisuals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es farà a partir de diferents encàrrecs que l'alumnat haurà d'entregar de forma grupal i on s'avaluarà la documentació aportada, el concepte de realització de cada peça i el resultat final.

Els exercicis i les ponderacions són:

- Gravació i edició d'una enquesta: 10%

- Gravació i edició d'un perfil de convidat: 10%

- Gravació i edició d'un reportatge: 20%

- Edició d'una promo de programa: 10%

- Ideació i preparació de la documentació de realització d'un format televisiu: 20%

- Realització en directe del format: 20%

- Participació: 10%

 

Bibliografia i recursos

 • CURY, I. (2009) Dirección y producción en televisión. Escuela de Cine y Vídeo, Andoain.

 • KATZ, Steven (2000). Plano a plano. De la idea a la pantalla. (Dirección 1). Madrid. Plot Ediciones. 

 • V.V.A.A (2017). Planificación de proyectos audiovisuales. Altaria.