Universitat Internacional de Catalunya

Llatins, Subsaharians i Magribins: Vida i Cultura

Llatins, Subsaharians i Magribins: Vida i Cultura
6
10181
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat