Universitat Internacional de Catalunya

Mòdul Periodòncia

Mòdul Periodòncia
20
13006
2
Anual
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

L'objectiu d'aquesta assignatura és ensenyar a l'estudiant el tractament quirúrgic periodontal de manera que pugui adquirir prou coneixements i experiència clínica per manejar de manera adequada els pacients periodontals. Coordinadora: Dra. Blanca Paniagua (bpaniagua@uic.es). Horari: dimecres de 13.00-14.00 per als alumnes de 2n curs del Màster de Periodòncia i els alumnes de MREA. Aula: veure taula; segon semestre per confirmar.

Continguts

PROFESSOR/A TEMA Dra. Blanca Paniagua Cirurgia òssia resectiva I Dra. Blanca Paniagua Cirurgia òssia resectiva II Dra. Blanca Paniagua Allargament coronari estètic I Dra. Blanca Paniagua Allargament coronari estètic II Dra. Blanca Paniagua Introducció a la cirurgia mucogingival i empelt gingival lliure Dra. Blanca Paniagua Empelt de teixit connectiu I Dr. José Nart Empelt teixit connectiu II Dr. Andrés Pascual Empelt dèrmic acel·lular Dr. José Nart Cirurgia mucogingival al voltant d'implants dentals Dra. Blanca Paniagua Actualització en tècniques de sutura en cirurgia plàstica periodontal Dra. Blanca Paniagua Discussió de casos clínics Examen 1er Trimestre Dra. Neus Carrió Introducció i principis de la RTG: tipus de defectes, indicacions i factors pronòstic Dr. Andrés Pascual Evidència clínica i tècniques de RTG I Dr. Andrés Pascual Evidència clínica i tècniques de RTG II Dr. Andrés Pascual Evidència clínica i tècniques de RTG III Dra. Carolina Mor Regeneració en defectes de furca Dr. José Nart Fisiologia de l'alvèol i materials de regeneració: empelts ossis i membranes Dr. José Nart Defectes ossis i preservació alveolar Dra. Núria Bertos Preservació alveolar I: Introducció Dra. Mariana Baglivo Preservació alveolar II: Histologia Examen 2n Trimestre Dra. Mariana Baglivo Regeneració òssia guiada. Conceptes bàsics, biomaterials i resultats Dr. José Nart Tècniques d'augment de vorell alveolar I Dr. José Nart Tècniques d'augment de vorell alveolar II. Alternatives: implants curts i estrets Dra. Cristina Vallès Teixits peri-implantaris i espai biològic I Dra. Cristina Vallès Teixits peri-implantaris i espai biològic II Dra. Cristina Vallès Teixits peri-implantaris i espai biològic III Dr. José Nart Mucositis i Periimplantitis: etiologia, factors de risc, diagnòstic i prevalença Dr. José Nart Tractament no quirúrgic de la Mucositis i Periimplantitis. Tractament quirúrgic de la Periimplantitis. Dr. José Nart Implants immediats vs diferits

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes seran impartides per diferents professors del Departament de Periodòncia i l'idioma oficial de les classes serà el castellà, i es podrà alternar amb l'anglès segons el criteri de cada professor. Així mateix, el professor que ho consideri oportú recomanarà la lectura darticles relacionats amb el tema, prèvia o posteriorment a la classe. L´assistència a les classes és obligatòria, només les faltes justificades seran acceptades. La impuntualitat degut a un tractament quirúrgic previ a la classe no està justificada. La falta a més d'un 25% de les classes conduirà a la suspensió directa del trimestre i dues setmanes de l'activitat clínica a la CUO. Les faltes de puntualitat repetides seran sancionades amb feines de revisió de la literatura a presentar en el termini d'una setmana. Si en un seminari falten més del 75% dels alumnes que han d'atendre, aquest seminari es cancel·larà.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs faran tres exàmens al llarg del curs acadèmic 2019-2020 amb preguntes a desenvolupar per l'estudiant. La nota per aprovar serà dun mínim de 7 punts sobre 10. En el cas de no aprovar lexamen lestudiant haurà de recuperar aquest examen al final de curs. Les dates dels exàmens ja estan determinades.

Bibliografia i recursos

  • Literatura actual y clásica de referencia.
  • PERIODONTICS. The complete summary. Fernando Suárez. Quintessence Publishing. 
  • PERIODONTICS: Medicine, Surgery and Implants. Louis F. Rose, Brian L.  Mealey, Robert J. Genco y D. Walter Cohen. Elsevier Mosby.
  • PERIODONTOLOGÍA CLÍNICA E IMPLANTOLOGÍA ODONTOLÓGICA. Jan Lindhe, Niklaus P. Lang y Thorkild Karring. Editorial médica Panamericana. 6th edition.
  • CIRUGIA MUCOGINGIVAL. Fernando Fombellida Cortázar y Francisco Martos Molino. Editorial Puesta al Día Publicaciones.