Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting 1

Màrqueting 1
6
13626
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,