Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia Positiva

Psicologia Positiva
3
14514
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Competències

  • CE01 - Portar a la pràctica actuacions pròpies de la psicologia que siguin adequades per arribar als objectius establerts en un àmbit laboral concret.
  • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.