Universitat Internacional de Catalunya

Comportament Organitzatiu

Comportament Organitzatiu
3
14565
2
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

Les corporacions són com els cossos vius: es tracta de persones, ja sigui a nivell individual o grupal. Aquest curs ofereix una anàlisi del comportament organitzatiu en el context dels negocis contemporanis, tant a nivell local com global. L'estudiant revisarà els factors que afecten com actuen les persones i els grups a les organitzacions i com les organitzacions afecten la seva cultura interna i responen al seu entorn. El curs es dividirà a grans trets en tres parts: (a) individus a les organitzacions, (b) processos en grup o en equip i (c) processos organitzatius. El curs també incorpora una avaluació dels reptes actuals per als directius tenint en compte l'impacte de l'entorn sociocultural que canvia ràpidament, la globalització, l'evolució de la tecnologia i les relacions laborals canviants. La interacció entre l'Individu i el Grup és a la base del comportament col·lectiu, la gestió del qual es troba entre l'etologia i la ciència, l'anomenem gestió. L'estudi de les estructures, el creixement, l'adaptació, la comunicació, la motivació, l'ètica i molts altres components contribueixen a una millor comprensió del comportament mateix de les organitzacions.

Requisits previs

Cap

Objectius

El curs té els següents objectius: • proporcionar una anàlisi en profunditat de les característiques i característiques rellevants del comportament organitzatiu; • Analitzar els factors més destacats en les relacions empleats-direcció pel que fa a les dimensions micro (individuals) i macro (grups i equips); • obtenir una visió crítica dels processos organitzatius i de l'impacte de la presa de decisions de la direcció en el comportament, la motivació i el rendiment dels empleats; • proporcionar una comprensió profunda del paper del comportament de l'organització en els entorns organitzatius formals; • Proporcionar eines per desenvolupar, a nivell micro, l'autoconeixement i l'autoavaluació, i a nivell macro, mètodes per avaluar l'impacte del comportament del grup en el context sociocultural rellevant del rendiment dels empleats. desenvolupar la capacitat dels estudiants per dominar una llibertat de la ment que els permetrà treballar en múltiples sistemes de referència, un dels quals el propi.

Continguts

Introducció al comportament organitzatiu Per què és important el comportament organitzatiu? Els principals objectius del comportament organitzatiu Principals models de comportament organitzatiu Pensament sistemàtic Dinàmica de sistemes 2. Cultura organitzativa 1. Missió i finalitat 2. Visió 3. Principis i valors 4. Cultura organitzativa 5. Tipus de cultures organitzatives 6. Model que connecta la Missió d'una empresa amb la seva Cultura 3. Entorn organitzatiu Estructures organitzatives i rendiment 4. Dimensió individual de la conducta Percepció Personalitat Valors Actituds Emocions Estrès i Burnout Motivació Compromís Models de recerca Gestió de recompenses Satisfacció en el treball 5. Dimensió d'equip del comportament Tipus d'equips Condicions per a equips autogestionats eficaços Condicions per a equips híbrids i remots efectius Model d'eficàcia de l'equip Com s'han de dotar de personal els equips Proves de personalitat Proves culturals Processos en equip Etapes de Team Building 6. Lideratge, poder, política, conflicte i negociació Lideratge Teories de trets i lideratge Estils de lideratge El paper del líder Les tres bases del poder Causes i conseqüències de l'abús de poder La política a les organitzacions 7. Coaching, Mentoring, Intel·ligència Emocional Habilitats de coaching 1-1 El model de pensament Estils de coaching La intel · ligència emocional Presència en Coaching 8. Tendències actuals Lideratge en l'era digital Resiliència Canvi constant

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaConferències Estudis de casos Presentacions de "practitioners" (directors generals / experts) Articles i la seva discussió

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaNota final: Dimecres 21 de setembre - Ponent convidat Xavi Ginesta – contingut de l'examen final Dimecres de novembre TBA - Ponent convidat Michele Nevanez – contingut de l'examen final 40% Presentació aleatòria de classe 60% Examen final. Mínim 5/10 per a l'avaluació contínua a comptar. 2n avaluació, l'estudiant ha d'aprovar (5/10) a l'examen de recuperació per tal que la nota d'avaluació contínua compti: 20% - qualificació obtinguda de l'avaluació contínua del curs 80% examen de recuperació

Bibliografia i recursos

  • Mullins, Laurie J. (2016), Management and Organizational Behaviour, 11th Edition Pearson Education
  • Ashforth, B. E., Rogers, K. M., Pratt, M. G., & Pradies, C. (2014). Ambivalence in organizations: A multilevel approach. Organization Science, 25, 1453-1478.
  • Grant, A., Berg, J., & Cable, D. (2014). Job titles as identity badges: How self-reflective titles can reduce emotional exhaustion. Academy of Management Journal, 57, 1201–1225.
  • Kerr, S., & Jermier, J. M. (1978). Substitutes for leadership: Their meaning and measurement. Organizational Behavior and Human Performance, 22, 375-403.
  • Derfler-Rozin, R., Moore, C., & Staats, B. R. (2016). Reducing organizational rule breaking through task variety: How task design supports deliberative thinking. Organization Science, 27, 1361-1379.