Vés al contingut

Universitat Internacional de Catalunya

Valoració de l'esportista Durant el Procés de Recuperació

Valoració de l'esportista Durant el Procés de Recuperació
6
15100
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

1. Identificació de les variables a analitzar segons les característiques i necessitats en un procés de rehabilitació i readaptació esportiva.
2. Tecnologia utilitzada en la valoració de les qualitats físiques: anàlisi actual i estudi de necessitats.
3. Valoració analítica de les diferents capacitats motrius.
4. Valoració funcional segons l'especialitat esportiva.
5. Estudi i anàlisi de sèries longitudinals de dades en l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació esportiva.