Directori

GARCIA CABALLERO, Anna

Departament de Ciències Bàsiques

GARCIA CABALLERO, Anna

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Licenciatura en Psicología, Universitat Autònoma de Barcelona
Diploma de Especialización de Diagnóstico e Intervención, Universitat de Barcelona
Títol d’Especialista en Psicologia Clínica via Psicòloga Interna Resident (PIR) del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Experiència professional

Psicòloga Clínica Adjunta de l’Àmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), amb funcions al Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Rubí-Castellbisbal.