Directori

HORMIAS LAPERAL, Emilio

Departament de Arquitectura
Secció

HORMIAS LAPERAL, Emilio

CV

Perfil del professor

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya