Directori

SUBIRANA POZO, Francesc Xavier

Departament de Medicina
Secció

SUBIRANA POZO, Francesc Xavier

CV

Perfil del professor

Medicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya