Directori

CASTELLANO PALMA, Jose Javier

Departament de Ciències Bàsiques

CASTELLANO PALMA, Jose Javier

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

LLICENCIATURA EN PSICOLOGIA, Universitat Autònoma de Barcelona
MASTER EN REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL EN SALUT MENTAL, Universitat Autònoma de Barcelona

Experiència professional

PSICÒLEG ADJUNT AL SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT MENTAL DE RUBÍ, CASTELLBISBAL I SANT CUGAT Consorci Sanitari de Terrassa
PSICÒLEG DEL EQUIP DE PSICÒSI INCIPIENT (PAE-TPI) EN SALUT MENTAL DE RUBÍ I CASTELLBISBAL, Consorci Sanitari de Terrassa
PRESENT RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE JOVES I PSICÒSI INCIPIENT DEL SRC, Consorci Sanitari de Terrassa
TUTOR DE PRÀCTIQUES DE PSICOLOGIA EN SERVEI DEREHABILITACIÓ (PIRS, MASTERS I GRAU), Consorci Sanitari de Terrassa